Obowiązki młodego rodzica

Posiadanie dziecka to spory przywilej i źródło dużej satysfakcji – przynajmniej w przypadku większości rodziców. Należy jednak pamiętać o tym, że to także sporo obowiązków, które dodatkowo regulowane są prawnie. Jakie są obowiązki rodziców względem swoich dzieci? Przeczytasz o tym już za moment.

Obowiązki rodziców

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa dziecko pozostaje pod władzą i opieka rodzicielską od momentu poczęcia, aż do ukończenia pełnoletności – czyli 18 roku życia. Dla rodziców ma to związek z szeregiem obowiązków, ale także praw. Przede wszystkim obowiązkiem rodziców jest opieka nad swoimi dziećmi (biologicznymi bądź zaadoptowanymi), a także zapewnienie im opieki oraz warunków niezbędnych do prawidłowego rozwoju. Obowiązkiem i prawem rodziców jest sprawowanie pieczy nad osobą oraz majątkiem dziecka, a także wychowanie go z zachowaniem poszanowania jego godności oraz wszelkich praw.

Przy podejmowaniu ważnych decyzji, wpływających na życie dziecka rodzice powinni wysłuchać go i jego zdania i uwzględnić je przed dokonaniem wyboru. Rodzice zobowiązani są także do troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, a także przygotować je do podjęcia pracy i innych ról społecznych.

Rodzice nie mogą jednak wybierać ścieżki życiowej i zawodowej dziecka, powinni wyłącznie służyć mu w tej kwestii radą i pomocą oraz pomóc w osiągnięciu celów w granicach możliwości. Rodzice muszą także wypełnić obowiązek szkolny, jaki ciąży na osobach do uzyskania pełnoletności, czyli wysłać je do szkoły na każdym szczeblu edukacji bądź zapewnić nauczanie w warunkach domowych, a także zapewnić niezbędne warunki do nauki, odpowiednie pomoce itd. Rodzice muszą zbać o zdrowie i życie swoich dzieci, nie mogą narażać ich na niebezpieczeństwo, muszą zapewnić im odpowiednią dietę, aktywność fizyczną i inne czynniki wpływające na prawidłowy rozwój. Jest to praca na pełen etat, jednak od jej wyników zależy dalsze zycie dziecka.

Przygotowanie do dalszego życia


Decydując się na dziecko musimy pogodzić się z tym, że nasze życie się zmieni i ciążyć będzie na nas o wiele więcej obowiąków. Od tego, w jaki sposób je wykonamy zależeć będzie dalsze życie naszego dziecka. Priorytetem powinno być dla nas to, aby każdy z etapów rozwoju przebiegał prawidłowo, aby dziecko nie odstawało od swych równieśników, miało zapewnione niezbędne warunki rozwojowe, a w konsekwencji było gotowe do samodzielnego życia, podjęcia pracy zawodowej, założenia własnej rodziny i wychowania swojego potomstwa.

Choć wiele osób obawia się powiększenia rodziny właśnie ze względu na ogromną odpowiedzialność, jaka się z tym wiąże należy pamiętać o tym, że nie jesteśmy sami. Istnieje wiele osób i instytucji, które gotowe są pomóc nam na każdym etapie wychowywania potomstwa i realizowania jego życiowych potrzeb, o ile zajdzie taka potrzeba. Warto też zasięgnąć opini i rady u naszych bliskich, ktorzy etap ten mają już za sobą i dokładnie dowiedzieć się, jakie czekają nas obowiązki i zdołamy im podołać.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.